14 Şubat 2012 Salı

Hafızanın Düzensiz Topografyasında/In the Irregular Topography of the Mind/ One and Three Plates







































Svetlana Boym “Nostaljinin Geleceği” isimli kitabında, nostaljiyi farazi bir hastalık olarak nitelerken, “hafızanın duygusal topografyasında” kişisel ve tarihsel olayların genellikle birbirine karıştığından bahseder. Boym’a göre kolektif hafızayı ele almanın ve irdelemenin en doğru yolu dünyanın dört bir yanına dağılmış olan popülasyonla hayali diyaloglara girmektir. Eğer insanın en iyi hatırladığı şey salt kendi duygularının renklendirdiği hatıralarsa, tarih milyonlarca görecenin kesiştiği noktaların topografyasından ibarettir.
Berkay Tuncay, Merve Şendil, Hera Büyüktaşçiyan, Elçin Ekinci, Yeni Anıt, Suat Öğüt, Fatma Çiftçi, İrem Tok, Gökçe Süvari ve Umut Deniz Kırca duygusallığı günümüz koşullarına göre güncelleyerek hafızanın “düzensizliği”ni rasyonellik, aidiyet, geçicilik, mutlak ve kişisel gerçeklik kavramları üzerinden kurguladıkları hikayeleriyle anlatıyorlar. Tarih malzemesini kişisel yorumlarını katarak görselleştiriyor, izleyiciye sundukları görsellik üzerinden kişisel tarihlerine ait detayları ifşa ediyorlar. Toplu belleğin özelde sorgulanışında yarattıkları kurguya hangi mesafeden baktıkları ise sanatçının yarattığı ile süregiden hesaplaşması olarak karşılarına çıkıyor.
“Hafızanın Düzensiz Topografyasında” insan belleğinin yine insan eliyle acizleştirilişine bir karşı çıkış hikayesi. Parçalar alışılagelmişten farklı yorumlandığında bütünü değiştirmek mümkün müdür? Kolektifi kişisellere ayrıştırırken ne kadar objektif olunabilir? Gözlemci rolünü üstlenen sanatçı gözlemini aktarırken kişiseliyle kesişen noktalardan ne kadar uzaklaşabilir? Anlatıcı olarak sanatçının yarattığına mesafesi nedir? Mutlak bir cevap bulmak bahane…Hafızalarının düzensiz topografyalarında çıktıkları kişisel yolculuklarından paylaşmak istedikleri 10 farklı hikaye, 17 Şubat-11 Mart tarihleri arasında Rumeli Han’da izlenebilir.




--------------------------------------
Opening: 17.02.2012 Friday 19.00
Exhibition Dates:
18.02.2012/11.03.2012
Visiting Hours:
Wed-Sat between 14.00-19.00

Participants:
Hera Büyüktaşçıyan
Fatma Çiftçi
Elçin Ekinci
Deniz Kırca
Suat Ögüt
Merve Sendil
Gökçe Süvari
Berkay Tuncay
Irem Tok
Yeni Anıt

Svetlana Boym describes nostalgia as a hyphotetical disease in her book titled “The Future of Nostalgia” and tells personal and historical events are often mixed together in “the emotional topography of memory”. According to Boym, the most correct way of investigating the collective memory is to establish imaginary dialogues with population, spread all around the world. If the best and only thing that a person can remember is the memories coloured by his own feelings, history consists of a topography that intersects million points of relativity.
Berkay Tuncay, Merve Şendil, Hera Büyüktaşçiyan, Elçin Ekinci, Yeni Anıt, Suat Öğüt, Fatma Çiftçi, İrem Tok, Gökçe Süvari and Umut Deniz Kırca update “emotionality” in today’s circumstances, tell their fictionalized stories on “Irregularity of the mind” over the concepts of rationality, belonging, temporality, absolute and personal reality. They visualize the history material by adding their personal interpretations, reveal the details of their own histories over the visuality that is presented to audience.
“In the irregular topography of the mind”is a story of resistance againist the impoverishment of the human mind again by the humanity. Is it possible to transform the whole, when the fragments are unusually rendered? How objective can a person be while the collective is personally defragmentized ? How far can an artist, taking the role of an observer, distance him/herself with the personal whilst mediating his observation? What is the distance between the work and the artist as a narrator? It is no use to find an absolute answer...Ten different stories of personal journeys through the irregular topography of the mind can be seen between February 17th and March 11 in Roumelie Han.

Book reading performances:

22.02.2012 -18:00
02.03.2012 -18:00
10.03.2012 -18:00







Bir ve Üç Plaka :

Özgürlük Heykelinin bulunduğu yerle aynı yerde olan  Amerikan Ulusal Müzesinde yer alan bir plakaya oyulu olan Emma Lazarus'un Yeni Anıt şiiri, yapıtın kaynak malzemesini oluşturuyor. Orjinal plaka ile  aynı boyutlarda ve malzemesinin bir replikası niteliğindeki çalışma,Şiirin orjinalinin İngilizceden Türkçeye ve oradan tekrar ingilizceye Google translate progranımının kullanımı ile çevrilmesi ve dejenere edilmesinden oluşuyor. Ortaya çıkan çift dilli ve bozuk anlam, tüm dünya karasındaki sürgünlere çağrıda bulunan özgürlük meşalesinin aydınlattığı anakaranın, işaretlerin anlam haritalarıyla coğrafyadan coğrafyaya değişen kimliğini, bu günün dil araçları ile keşfetmeye çalışmakta.  






















Press:

BELLEK, ZAMAN VE MEKÂN İLİŞKİSİ ÜZERİNE NEFES ALDIRACAK BİR SERGİ:
Hafızanın Düzensiz Topografyası’nda

FIRAT ARAPOĞLU

Nostalji insanoğlunun defosu. Geri dönüşün imkânsız olması, bir gözün geçmişe takılmasına neden olurken, sürekli arkaya bakarak yürüme zorunluluğu, eğer şizofreni değilse, önüne yeterince görememe zorunluluğunu getirmekte. Bu noktada sanatın seçeceği çok fazla yön yok; ya geçmişin başarılarını görünür kılacak, ya da çürümüş bir zamanın farkında olarak tarih-dışına savrulacak. İkisinin arasındaki “araf” ise, günümüzün sanatını yansıtıyor gibi.
Topografyayı bellekle okumak, ister istemez mekânsal ve zamansal olarak çeşitli tabakalaşmaların üzerinden olabilir. Max Adler’e göre zihin toplum tarafından sunulan verileri seçerken özgürdür ama çevre ve koşullar insanın bilgi ve eyleme ilişkin tercihlerini sınırlandırmakta. İşte bu konuları sorgulayan ve “Re-Locate”’den sonra ikinci kez, “coğrafyalar-dışı” bir deneyim alanını sorgulayan sergi, Beyoğlu Rumeli Han’da açıldı. Toplamda 10 sanatçının yer aldığı projeye eşlik eden fanzinde belirtildiği gibi çalışmaları üç kategori içerisinde değerlendirmek olası: Playback, Kalp Hipokondrisi ve Rüya Kayıt Ünitesi. Ön planda olan işlere bakarsak Suat Öğüt’ün “Devrim Neden Beni Sevmiyorsun?” videosu, bir yandan bizi bizden koruyan polislerin hallerini çift-kanallı bir yerleştirme olarak, beat-box tekniğiyle seslendirirken, iktidarın global bir baskı unsuru olmasını deşifre ediyor. Yeni Anıt’ın “Bir ve Üç Plaka”sıysa, Emma Lazarus’un “Yeni Anıt” şiirinin İngilizce orijinalini, google translate Türkçe çevirisini ve tekrar oradan İngilizce’ye çevirisini üç plaka halinde sunarak, sözcüklerin anlamlarını ele geçiren iktidara karşı sembolist bir isyanı ifade etmekte.

ZAMANI ALAŞAĞI EDEN POST-MODERN SÜREÇ
Sinem Yılmaz’ın giriş yazısını kaleme aldığı fanzinde Konstantin Kavafis’in “Gemiler” metni ile görselleştirilen Hera Büyüktaşçıyan’ın “Saklı Şeyler” videosu,“Yeni ülkeler bulamayacaksın..”, “Hep aynı kente varacaksın…” sözleri ile Kavafis’in “Kent” şiirini görselleştirirken, Gökçe Süvari’nin “Fil Kazası” da yakın tarihin olaylarını kendi üslubuyla illüstre eden sanatçının tarzını ele vermekte – Bu arada Elefant’ın II. Dünya Savaşı’nda üretilen bir Nazi Almanya’sı tankı olduğunu da hatırlatalım. Berkay Tuncay internetin yarattığı sanal coğrafya ve bellek konularına, İrem Tok ve Merve Şendil bireysel zaman ve topografya ilişkisine dair işleri ile sergide yer alıyorlar. 

Elçin Ekinci, Fatma Çiftçi ve Deniz Kırca’nın çalışmaları sergiyi tamamlıyor. Özellikle Kırca’nın tarihin derinliklerinden çıkararak görselleştirdiği “Melekkapanı Sokağı’ndaki Acayip Vakıaya Dair” çalışması sadece sanat izleyicilerini değil, tüm disiplinlerden meraklılarını da kendisine çekecek bir konuya sahip. Son olarak, İrem Tok’un “Bulutlar ve Hayalet Nesneler” isimli çalışmasında “Sürüklenmek bir yere gittiği anlamını mı veriyordu?” sorusu dikkatimi çekti. Sahi, zamanı alaşağı eden bir post-modern süreçte, görüntüler arasındaki karşılaştırma “tarih” olmaksızın nasıl yapılabilir? İşte serginin bu soruyu da geniş ölçekte içerdiğini düşünmek olası. Güncel sanatta kapitalist piyasaya entegre olmaksızın kafa tutabilen çok az sayıda inisiyatif kalmışken, “Hafızanın Düzensiz Topografyası’nda” sergisi bir nefes aldıracak.


www.birgun.net/culture_index.php?news_code=1331112944&year=2012&month=03&day=07

new colossus
is a personal history project
in which artistic documents to
monuments are transformed by ferhat kamil satici.

sculpture is a document of carving and assembling.
construction is a document of dividing
and combining.
static is a document of gravity.
form is a document of process.
art is a document of living.
my ego is a document of existence.
new colossus is a monument
of this transformation