9 Nisan 2015 Perşembe

M 1886 / Kesişen Eksenler /Crossing Axis / Hakan Kırdar&Yeni Anıt

KESİŞEN EKSENLER
Hakan Kırdar & Yeni Anıt 

21 Mart – 26 Nisan 2015
m1886 sanat projeleri - Ankara

Küratör: Fırat Arapoğlu

“Kesişen Eksenler” Hakan Kırdar & Yeni Anıt düet sergisinin başlığı. Ama aynı zamanda, “eksenlerin kesişmesi” bağlamında, sinemadaki 180° Kuralı olarak adlandırılan ve iki farklı karakterin konumlarını tanımlayan bir kavramla da ilişkili. Çekilen objenin etrafında kameranın en fazla 180° dönebileceğini belirten bu kuralın aksine, kamera 360° döndürülürse, kameranın objenin karşı tarafına geçeceğini belirtiyor. Böylece aslında diyalog halindeki iki kişinin sinema çekimini varsayarsak, her ikisinin 180°’lik yarıçapları, bu disiplinlerarası öykünün tamamını oluşturuyor.

Bir yanda kültürel değer yapılarını araştıran ve sürekli aşınan kültür katmanlarını sorgulayan Hakan Kırdar, özelde Türkiye modernitesinin çağdaşlaşmayı değil, devletin toplum üzerinde kurduğu baskıyı imlediğini göstermekte.  Çağdaşlaşma süreci, yaptırımlara sahip olarak gelişmişti: Anıtlar, binalar, projeler… Bunlar zaman zaman/zamanla yasaklayıcılığın da simgeleri olarak işlev görmüştü/r. Sanatçı gelenekleri temel alıp, sonra onları aşama aşama devreden çıkartma arzusunu irdeliyor. Böylece toplumsal pratik içinde gelişen söylemlerin imgesel grafiklerini çıkarttığı söylenebilir.

 Öte yanda ise Yeni Anıt bulunuyor. Daha dolayımlı bir biçimde çağdaşlığın “günlük yaşamdaki” pratiklerini yapı-bozumuna uğratmakta. Modern yaşamın ısrarla bireyleri yönlendirdiği yaşam tarzını bireylerin pratik olarak sürdürmelerinin, düşünsel altyapısı ve dürtülerini anlama çabası bu. Yeni Anıt’ın sembolleri sorgulamasının altında simge ve işaret ettiği arasındaki derin hayal gücünü anlama ve gösterme arzusu yatıyor.

Kesişen Eksenler, tüm bireysel yönelimler de dahil, günümüzde her fraksiyondan fazlasıyla duyulan “devlet/millet olgularını kabul eden anlayışların/bunu sahiplenen dürtülerin” dayandıkları geçerlilik alanını, tarihsel dayanaklarını ve bu anlayışların/dürtülerin iç-dünyalarını analiz etmek ve görünür kılmak arzusunda: Amaç anlamaya çalışmak.
............................................................................................................................................................

CROSSING AXIS
Hakan Kırdar & Yeni Anıt

21 March – 26 April 2015
m1886 art projects - Ankara

Curator: Fırat Arapoğlu

Crossing Axis” is the title of the duet exhibition by Hakan Kırdar & Yeni Anıt. But, at the same time it is associated with the concept known as the 180̊ rule in cinema, which defines the positions of two different characters, from the context of “crossingaxis”. Contrary to this rule that states that the camera can rotate around the object being filmed at a maximum of 180̊, it says that if the camera is rotated 360̊, the camera then would be on the other side of the object. Thus, if we consider the movie shoot of two people engaged in a dialogue, each one’s 180̊ radiuses forms the whole of this interdisciplinary story.

On the one hand there is Hakan Kırdar, who researches cultural value structures and questioning the continuously eroding cultural layers, displays on a private level that Turkish modernity actually images the pressure the state has established on the society, not modernization. The modernization phase had developed, having sanctions: monuments, buildings, projects... Sometimes/in time, they had acted/act as the symbols of prohibitiveness. The artist takes traditions as the basis and examines the desire to disengage them step-by-step. Thus, it can be said that he makes fictitious graphics of the discourses that has developed within the communal practice.

Then there is Yeni Anıt. In a more indirect way, the practices of modernity in “daily life” are structurally-flattened. This is the effort to understand the intellectual infrastructure and impulses of individuals continuing the life-style as a practice, modern life persistently directs individuals towards. Behind Yeni Anıt’s questioning the symbols, there is the desire to understand and show the deep imagination between the symbol and what it points to.

Crossing Axis desires to analyze and make visible the validity area, historic foundation and the inner worlds of these understandings/impulses that the “understandings that accept the facts of state/nation,/the impulses that own these” are based on, in every fraction exceedingly in our day, including all the individual tendencies: the aim is to try to understand.
Kayıp İşlemci /Lost Proccesor /2015 Paratoner / 2015
Yerçekimi Kuralları / Rules Of Gravity /2015


Hayalet/Phantom/2015
Exhibition view


http://haber.sol.org.tr/kultur-sanat/hakan-kirdar-yeni-anitdan-duet-sergi-kesisen-eksenler-110453

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


new colossus
is a personal history project
in which artistic documents to
monuments are transformed by ferhat kamil satici.

sculpture is a document of carving and assembling.
construction is a document of dividing
and combining.
static is a document of gravity.
form is a document of process.
art is a document of living.
my ego is a document of existence.
new colossus is a monument
of this transformation